دریافت خسارت بیمه حوادث دانشجویی سال تحصیلی 1403-1402

شنبه، 15 مهر 1402

همه دانشجویان شاغل به تحصیل تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.

به اطلاع می­ رساند بر اساس قرارداد بین دانشگاه و شرکت سهامی بیمه کار آفرین، همه دانشجویان شاغل به تحصیل از 1 مهر 1402 تا 31 شهریور 1403 تحت پوشش بیمه حوادث دانشجویی می باشند.

دانشجویانی که در اثر وقوع حادثه ای ناگهانی ناشی از عوامل خارجی و غیر ارادی آسیب می بینند، لازم است مستندات خود را به همراه گزارش حادثه تحویل اداره رفاه دانشجویان نمایند تا از طریق شرکت بیمه مذکور به آنها خسارت پرداخت گردد.

شایان ذکر است مهلت ارسال مستندات حداکثر یک ماه پس از حادثه می باشد.