ثبت نام وام های ضروری و ودیعه مسکن متأهلی صندوق رفاه دانشجویان

یکشنبه، 30 مهر 1402

مهلت درخواست وام های ضروری و ودیعه مسکن متأهلی برای نيمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1402/08/01 تا 1402/08/15 می باشد.

مهلت درخواست وام های ضروری و ودیعه مسکن متأهلی برای نيمسال اول سال تحصیلی 1403-1402 از روز دوشنبه 1402/08/01 تا روز دوشنبه 1402/08/15 می باشد، دانشجویان متقاضی می توانند از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان (https:refah.swf.ir) نسبت به درخواست وام اقدام نمایند.

دانشجویانی که برای اولین بار اقدام به درخواست وام می نمایند علاوه بر ثبت اطلاعات سند تعهد محضری در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان لازم است اصل سند تعهد محضری را تحویل خانم رضایی در دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی نمایند.

توجه: بدون ارائه اصل سند تعهد محضری امکان تأیید وام وجود ندارد.

جدول مبالغ و زمان بندی وام های صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی 1403-1402 در بخش قوانین و مقررات آمده است.