درخواست وام تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی 97-1396

سه‌شنبه، 26 دي 1396

آخرین مهلت درخواست وام تحصیلی برای نیم سال دوم سال تحصیلی 97-1396 تاریخ 96/12/15 می باشد.

با توجه به اینکه آخرین مهلت درخواست وام تحصیلی برای نيمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 تاریخ 96/12/15می باشد، دانشجویان متقاضی لازم است از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) به صورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام اولیه و درخواست وام اقدام نمایند.

 

دریافت اطلاعیه