برگزاری اولین نمایشگاه فروش نقدی و اقساطی لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه

یکشنبه، 11 تير 1396

اولین نمایشگاه فروش نقدی و اقساطی لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه به مدت 10 روز در همکف ساختمان شهید رضایی بر پا شد

این نمایشگاه با توسط کانون شریفا با همکاری اداره رفاه دانشجویان و شرکت آواکالا به مدت 10 روز برگزار شد که در مجموع 24 عدد لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه به صورت نقدی و 224 عدد به صورت اقساطی فروخته شد.

در طی برگزاری نمایشگاه مذکور توسط کانون شریفا مبلغ 4/092/000/000 ریال برای فروش اقساطی به صورت وام بدون بهره در اختیار 172 نفر از متقاضیان قرار گرفت.