برگزاری دومین نمایشگاه فروش نقدی و اقساطی لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه

دوشنبه، 13 آذر 1396

دومین نمایشگاه فروش نقدی و اقساطی لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه، به مدت 10 روز جنب سالن استاد جباری بر پا شد.

این نمایشگاه توسط کانون شریفا با همکاری اداره رفاه دانشجویان و شرکت آوا کالا در مهر ماه سال 96 به مدت 10 روز برگزار شد که در مجموع 26 دستگاه لپ تاپ، تبلت و گوشی تلفن همراه به صورت نقدی و 110 دستگاه به صورت اقساطی فروخته شد.

در طی برگزاری نمایشگاه مذکور توسط کانون شریفا مبلغ 2/574/000/000 ریال برای فروش اقساطی به صورت وام در اختیار 110نفر از متقاضیان قرار گرفت.