وام ضروری ویژه دکتری

دوشنبه، 31 ارديبهشت 1397

آخرین مهلت درخواست وام ضروری ویژه دکتری 19 خرداد ماه می باشد.

به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع دکتری تخصصی (ورودی 93، 94 و 95) می توانند تا 19 خرداد ماه جهت ارائه درخواست وام ضروری ویژه دکتری به مبلغ 30،000،000 ريال و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مستندات به دفتر خدمات دانشجویی، طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی  مراجعه نمایند.

* لازم به توضیح است وام ضروری ویژه دکتری فقط یک بار در طول دوره دکتری پرداخت می گردد.

* فرم های مخصوص وام ضروری ویژه دکتری در بخش قوانین و مقررات قابل دریافت می باشد.