وام ضروری ویژه دکتری

یکشنبه، 1 بهمن 1396

آخرین مهلت درخواست وام ضروری ویژه دکتری 18 بهمن ماه می باشد.

به اطلاع می رساند دانشجویان مقطع دکتری تخصصی می توانند تا 18 بهمن ماه جهت ارائه درخواست وام ضروری ویژه دکتری به مبلغ 30،000،000 ريال و تکمیل فرم مربوطه و ارائه مستندات به دفتر خدمات دانشجویی، طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی (سرکار خانم رضایی – داخلی 5010) مراجعه نمایند.

لازم به توضیح است دانشجویانی که ابتدای سال تحصیلی97-1396 فرم درخواست و مستندات مورد نیاز نظیر فاکتور خرید و ... را تحویل کارشناس مربوطه داده اند، لارم نیست دوباره درخواست دهند.