راه اندازی استراحتگاه خواهران

شنبه، 28 ارديبهشت 1398

استراحتگاه خواهران پس از بازسازی و زيباسازی راه اندازی شد.

به اطلاع می رساند استراحتگاه خواهران پس از بازسازی و زيباسازی از تاريخ 98/02/25 قابل استفاده برای دانشجويان گرامی می باشد.

ساعت فعاليت استراحتگاه روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 تا 17/30 می باشد.

دانشجويان از كتابخانه اشتراكی غير درسی استراحتگاه می توانند به صورت رايگان استفاده نمايند.