زمان درخواست وام های صندوق رفاه دانشجویان در نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398

سه‌شنبه، 15 بهمن 1398

زمان درخواست وام های صندوق رفاه دانشجویان برای نیم سال دوم سال تحصیلی 99-1398 از تاریخ 98/11/15 تا 98/12/14 می باشد.

با توجه به اینکه آخرین مهلت درخواست وام های تحصیلی، ضروری، مسکن، ازدواج، ودیعه مسکن متأهلی و شهریه برای نيمسال دوم سال تحصیلی 99-98 تاریخ 98/12/14 می باشد، دانشجویان متقاضی لازم است از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) به صورت الکترونیکی نسبت به ثبت نام اولیه و درخواست وام اقدام نمایند.

دريافت اطلاعيه