تمدید زمان درخواست وام

یکشنبه، 3 آذر 1398

آخرین مهلت درخواست وام های صندوق رفاه دانشجویان برای نیم سال اول سال تحصیلی 99-1398 تاریخ 98/09/27 می باشد.

با توجه به تغییرات انجام شده در سامانه فاز 2 و الزام اتصال دانشگاه ها به سامانه تبادل اطلاعات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهلت درخواست وام های صندوق رفاه دانشجویان برای نيمسال اول سال تحصیلی 99-98 تا تاریخ 98/09/27 تمدید شده است.

دانشجویان متقاضی مي توانند از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) نسبت به ثبت نام اولیه و درخواست وام اقدام نمایند.

براي وام هايی كه نياز به ارائه مستندات می باشد، لازم است مستندات مربوطه تحويل كارشناسان اين اداره، مستقر در دفتر خدمات دانشجويی، واقع در طبقه همكف ساختمان معاونت دانشجويی گردد.