تمدید زمان درخواست وام تحصیلی و شهریه

یکشنبه، 17 ارديبهشت 1402

آخرین مهلت درخواست وام های تحصیلی و شهریه صندوق رفاه دانشجویان برای نیم سال دوم سال تحصیلی 1402-1401 تاریخ 1402/02/31 می باشد.

در راستای حمایت بیشتر از دانشجویان و بهره مندی حداکثری آنان از وام های صندوق رفاه دانشجویان مهلت درخواست وام های صندوق رفاه دانشجویان برای نيمسال دوم سال تحصیلی جاری تا تاریخ 1402/02/31 تمدید شده است.

دانشجویان متقاضی می توانند از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان (https:refah.swf.ir) نسبت به درخواست وام اقدام نمایند.

دانشجویانی که برای اولین بار اقدام به درخواست وام می نمایند علاوه بر ثبت اطلاعات سند تعهد محضری در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان لازم است اصل سند تعهد محضری را تحویل خانم رضایی در دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی نمایند.

توجه: بدون ارائه اصل سند تعهد محضری امکان تأیید وام وجود ندارد.

شایان ذکر است از ابتدای سال تحصیلی 1402-1401 لازم است دانشجویان مقطع دکتری به جای وام ویژه دکتری همانند دانشجویان سایر مقاطع، وام تحصیلی درخواست نمایند.