فراخوان ثبت نام مرحله اول اعطای کمک هزینه تحصیلی

شنبه، 9 آذر 1398

دانشجویان متقاضی می توانند برای نیم سال اول سال تحصیلی جاری تا پایان 20 آذرماه، نسبت به تکمیل فرم درخواست الکترونیکی اقدام نموده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به صورت الکترونیکی از طریق آدرس stu.sharif.ir ارسال نمایند.

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، طرح حمایت از دانشجویان متقاضی در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط "بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف" اجرا می‌شود.
با توجه به اینکه بعضی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف علیرغم داشتن ظرفیت علمی خوب، به دلیل مشکلات اقتصادی نیاز به حمایت دارند، لذا با نیت خیرخواهانه خیرین و همیاران دانشگاه، این طرح با هدف حمایت از دانشجویان متقاضی، طراحی و اجرا می شود.
در قالب این طرح مبلغ 2 میلیون ريال به صورت ماهیانه به 500 نفر از دانشجویان متقاضی واجد شرایط به مدت 10 ماه در طول سال تحصیلی پرداخت می گردد.

دانشجویان متقاضی می توانند برای نیم سال اول سال تحصیلی جاری تا پایان 20 آذرماه، نسبت به تکمیل فرم درخواست الکترونیکی اقدام نموده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به صورت الکترونیکی از طریق آدرس stu.sharif.ir ارسال نمایند.