تمدید زمان درخواست وام

یکشنبه، 17 فروردين 1399

با توجه به تعطیلی دانشگاه، زمان درخواست وام های نيمسال دوم سال تحصیلی 99-98 تا تاریخ 99/02/15 تمدید گردید.

با توجه به تعطیلی دانشگاه، زمان درخواست وام های نيمسال دوم سال تحصیلی 99-98 تا تاریخ 99/02/15 تمدید گردید. دانشجویانی که تاکنون نسبت به ارائه درخواست وام اقدام نکرده اند می توانند از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) درخواست خود را ثبت نمایند.