ارسال مستندات وام های صندوق رفاه دانشجویان از طریق سامانه شاخص

یکشنبه، 7 ارديبهشت 1399

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام های صندوق رفاه دانشجویان می رساند جهت ارسال مستندات وام های درخواستی می توانند از طریق زیر منوی «ارسال مستندات وام های صندوق رفاه» در منوی اصلی «خدمات غیرحضوری» سامانه شاخص به آدرس stu.sharif.ir نسبت به ارسال مستندات مربوطه اقدام نمایند.

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی وام های صندوق رفاه دانشجویان می رساند جهت ارسال مستندات وام های درخواستی می توانند از طریق زیر منوی «ارسال مستندات وام های صندوق رفاه» در منوی اصلی «خدمات غیرحضوری» سامانه شاخص به آدرس stu.sharif.ir نسبت به ارسال مستندات مربوطه تا  پایان 14 اردیبهشت ماه جاری اقدام نمایند.