فراخوان ثبت نام اعطای کمک هزینه تحصیلی در نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400

یکشنبه، 1 اسفند 1400

دانشجویان متقاضی می توانند برای نیم سال دوم سال تحصیلی جاری تا پایان روز 31 فروردین ماه، نسبت به تکمیل فرم درخواست الکترونیکی اقدام نموده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به صورت الکترونیکی از طریق آدرس stu.sharif.ir ارسال نمایند.

در راستای تحقق اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه صنعتی شریف و به منظور اعتلای فعالیت های علمی، پژوهشی و توسعه دانش بشری در جمهوری اسلامی ایران، طرح حمایت از دانشجویان متقاضی در راستای فراهم نمودن شرایط مناسب تر برای ایشان با حمایت خیرین نیک اندیش توسط "بنیاد حامیان دانشگاه صنعتی شریف" اجرا می‌شود.
با توجه به اینکه بعضی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف علیرغم داشتن ظرفیت علمی خوب، به دلیل مشکلات اقتصادی نیاز به حمایت دارند، لذا با نیت خیرخواهانه خیرین و همیاران دانشگاه، این طرح با هدف حمایت از دانشجویان متقاضی، طراحی و اجرا می شود.
در قالب این طرح مبلغ 3 میلیون ريال به صورت ماهیانه به  متقاضیان واجد شرایط به مدت 5 ماه در هر ترم تحصیلی پرداخت می گردد.

دانشجویان متقاضی می توانند برای نیم سال دوم سال تحصیلی جاری تا پایان روز 31 فروردین ماه، نسبت به تکمیل فرم درخواست الکترونیکی اقدام نموده و کلیه مدارک و مستندات مربوطه را به صورت الکترونیکی از طریق آدرس stu.sharif.ir بخش خدمات رفاه دانشجویان ارسال نمایند.