بازپرداخت وام

سه‌شنبه، 4 آبان 1400

نحوه ی تعیین بدهی و چگونگی بازپرداخت وام های دانشجویی در دوران شیوع و ادامه بیماری کرونا

به گزارش روابط عمومی صندوق رفاه دانشجویان: بر اساس مصوبه هیات امناء محترم صندوق رفاه و به منظور مساعدت با دانشجویان شاغل و دانش آموختگان بهره مند از تسهیلات اعطایی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دوران پاندمی بیماری کرونا که منجر به تعطیلی آموزش حضوری و به تبع آن افزایش سنوات تحصیلی آموزشی برای تعداد زیادی از دانشجویان شده است، مقرر گردید:

الف) دانشجویان مشغول به تحصیل در دوره شیوع بیماری کرونا و همچنین دانش آموختگانی که در این دوره به زمان" تعیین وضعیت بدهی" تسهیلات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان رسیده و فاقد دفترچه اقساط باشند، دو نیم سال تحصیلی به سنوات مجاز "تعیین وضعیت بدهی" ایشان اضافه گردد.

ب) دانشجویان و دانش آموختگانی که دارای دفترچه اقساط می باشند و تاریخ اولین سررسید اقساط بدهی آنان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه فرا نرسیده است (1400/05/23) نیز مشمول بند الف خواهند شد.

در پایان یادآور می گردد که مدت اجرای این مصوبه از زمان ابلاغ تا پایان سال تحصیلی 1401-1400 می باشد.