زمان ثبت نام وام های ضروری و ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان در نیم سال دوم 1401-1400

دوشنبه، 29 فروردين 1401

مهلت درخواست وام های ضروری و ویژه دکتری برای نيمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 تا تاریخ 1401/03/15 می باشد.

مهلت درخواست وام های ضروری و ویژه دکتری برای نيمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 از 1401/01/27 تا 1401/03/15 می باشد، دانشجویان متقاضی می توانند از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (https:bp.swf.ir) نسبت به درخواست وام اقدام نمایند.

براي وام هايی كه نياز به ارائه مستندات مي باشد لازم است مستندات مربوط از طریق زیر منوی «ارسال مستندات وام های صندوق رفاه» در منوی اصلی «خدمات غیر حضوری» سامانه شاخص به آدرس stu.sharif.ir ارسال گردد.