ثبت نام وام تحصیلی صندوق رفاه دانشجویان

دوشنبه، 30 بهمن 1402

مهلت درخواست وام تحصیلی برای نيمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از تاریخ 1402/12/01 تا 1403/01/31 می باشد.

مهلت درخواست وام تحصیلی برای نيمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 از روز سه شنبه 1402/12/01 تا روز جمعه 1403/01/31 می باشد، دانشجویان متقاضی می توانند از طریق سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان (https:refah.swf.ir) نسبت به درخواست وام اقدام نمایند.

دانشجویانی که برای اولین بار اقدام به درخواست وام می نمایند علاوه بر ثبت اطلاعات سند تعهد محضری در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان لازم است اصل سند تعهد محضری را تحویل خانم رضایی در دفتر خدمات دانشجویی واقع در طبقه همکف ساختمان معاونت دانشجویی نمایند.

توجه: بدون ارائه اصل سند تعهد محضری امکان تأیید وام وجود ندارد.

جدول مبالغ و زمان بندی وام های صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی 1403-1402 در بخش قوانین و مقررات آمده است.

شایان ذکر است از ابتدای سال تحصیلی 1402-1401 به دانشجویان مقطع دکتری به جای وام ویژه دکتری همانند دانشجویان سایر مقاطع، وام تحصیلی پرداخت می گردد.