زمان ثبت نام وام های صندوق رفاه در نیم سال اول 1400-1399

دوشنبه، 28 مهر 1399

مهلت درخواست وام های تحصیلی، ضـروری و شهریه برای نيمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 تا تاریخ 99/09/11 می باشد.

مهلت درخواست وام های تحصیلی، ضـروری (بر اساس رویدادهای تعیین شده توسط صندوق رفاه دانشجویان) و شهریه برای نيمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 تا 99/09/11 می باشد، دانشجویان متقاضي مي توانند از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) نسبت به درخواست وام اقدام نمایند.

براي وام هايي كه نياز به ارائه مستندات مي باشد لازم است مستندات مربوط از طریق زیر منوی «ارسال مستندات وام های صندوق رفاه» در منوی اصلی «خدمات غیر حضوری» سامانه شاخص به آدرس stu.sharif.ir  ارسال گردد.